top of page
Online training curly keratin perm

Online training curly keratin perm

Online trainining curly keratin perm:

THIS TRAINING IS AVAILABLE IN LANGUAGE: PL & ENG

PL:

Szkolenie online trwała keratynowa- kręcenie włosów

Skrypt zawiera:

– Długotrwały dostęp do części teoretycznej i praktycznej

– Bardzo szczegółowa teoria z najcenniejszymi wskazówkami i naszymi patentami

– Film instruktażowy zawierający zabieg od podstaw

– Dostęp do kosmetyków zabiegowych jak i pozabiegowych

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Produkt może być używany wyłącznie po przejściu szkolenia.

 

Składniki odżywcze trwałej keratynowej to:

-keratyna

- jedwab

- pantenol

 

ZALETY USŁUGI TRWAŁEJ KERATYNOWEJ:

- długotrwałe skręcenie każdego rodzaju włosów

- skład oparty o składniki nawilżające minimalizując uszkodzenie włosa

- brak nieprzyjemnych zapachów w odróźnieniu od tradycyjnej trwałej

- nadanie objętości

- poprawa naturalnego skrętu

 

W naszej akademii dajemy możliwość zakupów z usługą PAYLATER w 3 nieoprocentowanych ratach. Ta metoda płatności ma na celu umożliwić naszym kursantom podjęcie wymarzonych celów nawet gdy nie posiadają pełnej wymaganej kwoty w momencie zakupu szkolenia. Z nami możesz rozpocząć swój kurs TERAZ, a zapłacić za niego PÓŹNIEJ.

 

Z przyjemnością prezentujemy naszą ofertę szkoleniową online zarówno dla osób początkujących jak i fryzjerów! Nasze szkolenia online to świetna okazja dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności i poznać najnowsze trendy w branży fryzjerskiej. A może dopiero zaczynasz się interesować branżą i nie masz pojęcia od czego zacząć ?Chcesz odmienić swoje życie ? Pragniesz zmienić swój tryb pracy ? Marzysz aby praca była przyjemnością ?To świetnie trafiłeś, pomożemy Ci na każdym etapie tej drogi do sukcesu i zbudujemy Twój biznes!

Z naszą pomocą juz tysiące kursantów zmieniło swoje życie, otworzyło własne salony, firmy lub otrzymało prace swoich marzeń, z czego jesteśmy dumni!

Podczas szkolenia online otrzymają Państwo wiedzę w formie pliku teoretycznego jak i pełen film instruktażowy zabiegu od podstaw do samego końca, do którego można wrócić w każdej dogodnej chwili i potrzebie.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

Nasza oferta jest skierowana do osób, które pragną pochłonąć profesjonalną wiedzę oraz rozwijać swoje umijętności na najwyższym poziomie rynku fryzjerskiego. Szkolenie online pozwala na dostęp do wiedzy i informacji w dowolnym czasie i miejscu, dzięki czemu można rozwijać swoje umiejętności zarówno z domu jak i z wakacyjnego hotelu.Dodatkowo, nasze szkolenia są prowadzone przez wysoce cenionych instruktorów w branży fryzjerstwa na całym świecie. Zależy nam przedewszystkim na tym aby każdy nasz kursant wyszedł z naszego szkolenia z maksymalną ilością wiedzy.

Co zyskają uczestnicy?

Nasi uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują AKREDYTOWANY certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, który uznawany jest przez firmy ubezpieczeniowe na całym świecie.Dodatkowo, zyskają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji wsparcia z naszym trenerem fryzjerstwa jęsli nastąpią jakie kolwiek wątpliwości po szkoleniu nasz zespół posłuży Ci pomocą.

 

 

GB:

Online Training: Curly Keratin Perm

THIS TRAINING IS AVAILABLE IN LANGUAGES: PL & ENG

ENG:

Online training: Keratin Perm - Hair Curling

The script includes:

 • Long-term access to theoretical and practical sections
 • Highly detailed theory with valuable tips and our patents
 • Instructional video demonstrating the procedure from start to finish
 • Access to treatment and post-treatment cosmetics

This product is intended for professional use only. It can be used after completing the training.

The nutritional components of the Keratin Perm are:

 • Keratin
 • Silk
 • Panthenol

ADVANTAGES OF KERATIN PERM SERVICE:

 • Long-lasting curling for all hair types
 • Formula based on moisturizing ingredients to minimize hair damage
 • No unpleasant odors compared to traditional perms
 • Adds volume
 • Enhances natural curl pattern

In our academy, we offer the option of purchasing with the PAYLATER service in 3 interest-free installments. This payment method aims to allow our trainees to pursue their goals even if they don't have the full required amount at the time of training purchase. You can start your course NOW with us and pay for it LATER.

We are pleased to present our online training offer for both beginners and hairdressers! Our online courses are a great opportunity for anyone who wants to develop their skills and learn the latest trends in the hairdressing industry. Are you just starting to take an interest in the industry and have no idea where to begin? Do you want to change your life? Are you eager to change your work routine? Do you dream of enjoying your work? You've come to the right place! We will help you at every stage of this journey to success and build your business!

With our help, thousands of students have already changed their lives, opened their own salons, started their own companies, or achieved their dream jobs, and we are proud of that!

During the online training, you will receive knowledge in the form of theoretical files and a full instructional video of the procedure from start to finish, which you can revisit at any convenient moment or need.

Why choose our training?

Our offer is aimed at individuals who want to acquire professional knowledge and develop their skills at the highest level in the hairdressing market. Online training allows access to knowledge and information at any time and place, enabling the development of skills from the comfort of home or even from a vacation hotel. Additionally, our training is conducted by highly respected instructors in the hairdressing industry worldwide. Our main priority is to ensure that each of our trainees leaves our training with the maximum amount of knowledge.

What will participants gain?

Upon completion of the training, participants receive an ACCREDITED certificate confirming the acquired knowledge and skills, recognized by insurance companies worldwide. Additionally, participants will have the opportunity to benefit from individual consultation and support from our hairdressing trainer if any doubts arise after the training. Our team will be there to assist you.

 

  £150.00Price
  bottom of page