top of page
Online training ice gel hair extension

Online training ice gel hair extension

THIS TRAINING IS AVAILABLE IN LANGUAGE: PL & ENG

 

ENG :

ICE gel hair extensions online training

The script includes:

– Ability to choose the language of PL/GB training

– Long-term access to the theoretical and practical part

– Very detailed theory with the most valuable tips and patents

– Instructional video containing the treatment from the base

– Access and permanent discount on a luxury line of hair care products with resale support for customers.

- Certificate

ADVANTAGES OF GEL HAIR EXTENSIONS:

- extended connection

- maximum hairstyle change

- the latest hair extension technique

- no need to use during application heating

- very little jointing

In our academy, we offer the possibility of shopping with the PAYLATER service in 3 interest-free installments. This payment method is designed to enable our students to achieve their desired goals, even when the full required portion is not required to purchase training. With us you can have your course NOW and an individual one LATER.

We are pleased to present our online training offer for both people and hairdressers!

Our online training is a great opportunity for anyone who wants to develop their skills and learn about the benefits of trends in the hairdressing industry.

Or maybe you start to be interested in the industry and you have no idea where to start?

Change your life? Do you want to change your work mode? Do you want your work to be a pleasure?

You've come to the right place, we help you at every stage of this road to success and we will build your business!

With our help, one student has already changed his life, our own salons, company or got the job of his dreams, which we are proud of!

During online training, get information in the form of a theoretical file, as well as a full instructional video of the treatment from the very beginning to the very end, which you can return to at any convenient time and need.

Why is it worth choosing our training?

Our offer is intended for people who want to absorb the effects of education and support their skills at the level of the hairdressing market.

Online training allows you to access knowledge and information at any time and place, so you can develop your skills both from home and from a holiday hotel.

In addition, our trainings are conducted by highly respected instructors in the hairdressing industry around the world. Above all, we want each of our trainees to attend our bank deposit training.

What will participants gain?

Our participants, after exclusive training with an ACCREDITED certificate, gain access to knowledge and skills, which is recognized by a credible company all over the world.

In addition, you will gain the opportunity to cooperate with individual support from our hairdressing trainer if you decide whether you will be helped after training by our team.

PL:

Szkolenie online przedłużanie włosów techniką żelową na zimno

Skrypt zawiera:

– Możliwość wyboru języka szkolenia PL / GB

– Długotrwały dostęp do części teoretycznej i praktycznej

– Bardzo szczegółowa teoria z najcenniejszymi wskazówkami i naszymi patentami

– Film instruktażowy zawierający zabieg od podstaw

– Dostęp i stały rabat na luksusową linię kosmetyków do włosów z możliwością odsprzedaży dla własnych klientów.

– Certyfikat

 

ZALETY USŁUGI PRZEDŁUŻANIA WŁOSÓW METODĄ ŻELOWĄ :

- długotrwałe łączenia

- maksymalna zmiana fryzury

- najnowsza technika przedłużania włosów

- brak konieczności stosowania ciepła podczas aplikacji

- bardzo małe łączenia

 

W naszej akademii dajemy możliwość zakupów z usługą PAYLATER w 3 nieoprocentowanych ratach. Ta metoda płatności ma na celu umożliwić naszym kursantom podjęcie wymarzonych celów nawet gdy nie posiadają pełnej wymaganej kwoty w momencie zakupu szkolenia. Z nami możesz rozpocząć swój kurs TERAZ, a zapłacić za niego PÓŹNIEJ.

 

Z przyjemnością prezentujemy naszą ofertę szkoleniową online zarówno dla osób początkujących jak i fryzjerów! Nasze szkolenia online to świetna okazja dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności i poznać najnowsze trendy w branży fryzjerskiej. A może dopiero zaczynasz się interesować branżą i nie masz pojęcia od czego zacząć ?Chcesz odmienić swoje życie ? Pragniesz zmienić swój tryb pracy ? Marzysz aby praca była przyjemnością ?To świetnie trafiłeś, pomożemy Ci na każdym etapie tej drogi do sukcesu i zbudujemy Twój biznes!

Z naszą pomocą juz tysiące kursantów zmieniło swoje życie, otworzyło własne salony, firmy lub otrzymało prace swoich marzeń, z czego jesteśmy dumni!

Podczas szkolenia online otrzymają Państwo wiedzę w formie pliku teoretycznego jak i pełen film instruktażowy zabiegu od podstaw do samego końca, do którego można wrócić w każdej dogodnej chwili i potrzebie.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

Nasza oferta jest skierowana do osób, które pragną pochłonąć profesjonalną wiedzę oraz rozwijać swoje umijętności na najwyższym poziomie rynku fryzjerskiego. Szkolenie online pozwala na dostęp do wiedzy i informacji w dowolnym czasie i miejscu, dzięki czemu można rozwijać swoje umiejętności zarówno z domu jak i z wakacyjnego hotelu.Dodatkowo, nasze szkolenia są prowadzone przez wysoce cenionych instruktorów w branży fryzjerstwa na całym świecie. Zależy nam przedewszystkim na tym aby każdy nasz kursant wyszedł z naszego szkolenia z maksymalną ilością wiedzy.

Co zyskają uczestnicy?

Nasi uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują AKREDYTOWANY certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, który uznawany jest przez firmy ubezpieczeniowe na całym świecie.Dodatkowo, zyskają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji wsparcia z naszym trenerem fryzjerstwa jęsli nastąpią jakie kolwiek wątpliwości po szkoleniu nasz zespół posłuży Ci pomocą.

    £150.00Price
    bottom of page